downloadfacebookinstagramlinkedinnextprevproduct-titletwitter

Kontakt

Zainteresowany naszymi produktami?

Wyślij do nas wiadomość ze swoim zapytaniem.

Elimen Group S.A.
19B Cybernetyki St.,
Warszawa 02-666, Polska

Krajowy Rejestr sądowy (KRS): 0000839612
REGON: 385980313
NIP: PL5213895934

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:
  Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
  KRS: 0000804674,
  NIP: 5213877014,
  REGON: 384402206
 2. Mogę skontaktować się pod adresem email: bok@elimen.pl
 3. Celem przetwarzania moich danych osobowych jest:
  • przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i produktów Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • przekazywanie informacji handlowych, ofert lub zaproszeń do zawarcia umowy, w tym czynności marketingu bezpośredniego, dotyczących usług i produktów Elimen Group S.A. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem numeru telefonu (w tym automatycznych systemów wywołujących, np. wiadomości SMS lub MMS).
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych.
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi.
 6. Posiadam prawo do:
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO, 
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO, 
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO, 
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO, 
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO, 
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego.
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.