addressdownloademailfacebookinstagramlinkedinnextprevproduct-titletelephonetwitter

50 kWh Energy Storage – modułowy magazyn energii

Kontenerowy magazyn energii składa się z 3 bloków bateryjnych zapewniających niezależną pracę każdego z nich. Gwarantuje to zwiększoną niezawodność rozwiązania w razie awarii. Magazyn dostosowany jest do pracy z obciążeniem nieprzekraczającym 50kW mocy ciągłej. Urządzenie jest też przygotowane do pracy z chwilowymi obciążeniami rozruchowymi urządzeń, co jest istotne w sytuacji gdy w instalacji elektrycznej budynku znajdują się urządzenia potrzebujące większej mocy przy rozruchu. Modułowa struktura magazynu pozwala na konfigurację pojemności oraz mocy oddawanej na zewnątrz od 50kW do 1MW. Napięcie znamionowe jednostkowego magazynu energii nie przekracza 400V DC.

Duży magazyn energii do zastosowań przemysłowych

Duży magazyn energii do doskonałe rozwiązanie dla farm fotowoltaicznych, które nie są przyłączane do sieci głównej. Magazyn energii daje możliwość przechowania i wykorzystania w odroczonym czasie energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne (PV).
Magazyn energii jest zatem przystosowany do pracy off-grid, gdzie źródłem energii może być instalacja fotowoltaiczna i/lub sterowany przez komputer magazynu energii generator prądu. Wykorzystanie rozwiązania z generatorem prądu eliminuje problemy pracy generatora pod niskimi obciążeniami – generator włączany jest tylko w sytuacji, gdy może pracować pod znamionowym obciążeniem i na jak najwyższej sprawności układu. Dzięki temu koszt 1kWh prądu z agregatu staje się znacząco niższy – co jest istotne przy zmiennych warunkach obciążenia.

Magazyn energii 50 kWh – wydajność

Magazyn energii może pracować z obciążeniem do 50kW, zapewniając w optymalnych warunkach przykładową wydajność przy zadanej mocy odbieranej aż do rozładowania baterii:

 • moc odbierana 50kW w sposób ciągły = gwarancja zasilania do 1 godziny
 • moc odbierana 25kW w sposób ciągły = gwarancja zasilania do 2 godzin
 • moc odbierana 10kW w sposób ciągły = gwarancja zasilania do 5 godzin
 • moc odbierana 5kW w sposób ciągły = gwarancja zasilania do 10 godzin
 • moc pobierana 2kW w sposób ciągły = gwarancja zasilania do 25 godzin

Przykładowy agregat o mocy 50kW jest w stanie naładować kontenerowy magazyn energii do 100% pojemności użytkowej w ciągu 1 godziny. W przypadku uśrednionego zużycia energii podczas pracy na budowie na poziomie 10kW w ciągu dnia roboczego, szacowany czas pracy generatora będzie wynosił ok 1.5h. W razie wzrostu zapotrzebowania na energię generator będzie włączany tylko w warunkach, kiedy może pracować z mocą zapewniającą optymalne wykorzystanie paliwa.

Kontenerowy magazyn energii a bezpieczeństwo

Kontrolę nad pracą baterii sprawuje zaawansowany technologicznie system BMS (Battery Management System) odpowiadający za realizację takich funkcji jak:

 • kontrola bezpiecznego napięcia pracy wszystkich ogniw w systemie,
 • kontrola bezpiecznej temperatury ogniw mierzona w wielu miejscach struktury pakietu bateryjnego,
 • kontrola prądu ładowania i rozładowania pakietu bateryjnego,
 • komunikacja z falownikiem fotowoltaicznym.

System BMS zapewnia możliwość integracji (komunikacji) z praktycznie dowolnym falownikiem fotowoltaicznym przystosowanym do pracy z magazynami energii elektrycznej.

Kontenerowy magazyn energii a bezpieczeństwo

Magazyny energii elektrycznej mogą być zastosowane w wielu sytuacjach. Najczęściej służą one:

 • do magazynowania energii i oddawania jej do sieci energetycznej poprzez falowniki hybrydowe instalacji / farm fotowoltaicznych,
 • jako źródło zasilania gwarantowanego (np. w szpitalu, na budowie, w obiekcie gastronomicznym czy w sklepie),
 • w napędach maszyn zasilanych jednofazowo i trójfazowo.

Przy wykorzystaniu zainstalowanej przetwornicy DC/AC magazyn energii 50 kWh może stanowić przenośne źródło energii zapewniające dostęp do energii elektrycznej (230V AC lub 3x400V AC) stosowane:

 • w obiektach turystycznych (kempingi),
 • na osiedlach mieszkaniowych jako zasilanie awaryjne lub gwarantowane,
 • w obiektach o charakterze tymczasowym (obiekty pola walki, budowy, zdarzenia o charakterze katastrof naturalnych),
 • podczas prac remontowych do zasilania maszyn i urządzeń oraz w wielu innych sytuacjach.

Oprogramowanie sterownika nadrzędnego urządzenia pozwala na integrację wielu magazynów energii w jeden, zapewniający skalowalność rozwiązania do 1 MW mocy

Dane techniczne

Wymiary / waga:

Magazyn posiada strukturę modułową i może składać się z minimalnie 1 modułu a maksymalnie do 20 modułów po 50kWh każdy.

Pojedynczy moduł ma wymiar zamykający się w przestrzeni 2438mm x 2200mm x 2260mm i w całości może być transportowany w wewnątrz kontenerów morskich 10 stopowych i większych.

Specyfikacja kontenera używanego jako konstrukcji magazynu energii:

 • Pojemność: 9,95 m3 / 3 europalety,
 • Rozmiar zewnętrzny: długość 2438 mm, szerokość 2200 mm, wysokość 1949 mm,
 • Rozmiar wewnętrzny: długość 2284 mm, szerokość 2112 mm, wysokość 2059 mm,
 • Otwór drzwiowy: sz. 2106 mm x wys. 1949 mm,
 • Waga kontenera: 950 kg,
 • Ładowność: 5.050 kg,
 • Materiał: stal typu corten,
 • Podłoga: Sklejka o grubości 28mm.

Masa pojedynczego modułu: <2200kg

Dane elektryczne:

Zasilanie
Strona AC
Zaciski L1, L2, L3
Napięcie UAC 3 x 400 V (-15%, +10%)
Częstotliwość 50 Hz
Prąd znamionowy IIN 78 A
Obciązenie
Strona DC
zaciski DC+, DC-
Moc znamionowa 50 kW
Napięcie UDC 50..500 VDC
Prąd IDC 0..125 ADC
Izolacja AC/DC TAK
Zabezpieczenia Zwarciowe Zwarcie na wejściu i wyjściu układu
Nadprądowe AC Wartość chwilowa 3,0 IN
Nadprądowe DC Wartość chwilowa 2.0 IDC-MAX
Nadnapięciowe AC 1,15 UAC
Podnapięciowe AC 0,85 UAC
Termiczne układu Czyjnik temperatury radiatora
Sprawność 95%