addressdownloademailfacebookinstagramlinkedinnextprevproduct-titletelephonetwitter

Rozproszony magazyn energii

Rozproszone magazyny energii to zintegrowane systemy, które obejmują urządzenia produkujące energię elektryczną (np. panele fotowoltaiczne), sieć elektryczną oraz magazyny energii, łącząc je z odbiorcami. Wszystko odbywa się przy pomocy oprogramowania, które w szybki sposób łączy źródła energii należące do różnych właścicieli z centralą dyspozycyjną.

Wirtualna elektrownia – zastosowanie

Praktyczne zastosowanie rozproszonych magazynów, nazywanych też wirtualnymi elektrowniami, dotyczy sytuacji takich jak chwilowe przeciążenie sieci czy ograniczona podaż energii. W takich przypadkach możliwa jest bazująca na oszacowaniu bieżących zapasów i zapotrzebowania dystrybucja energii pochodzącej z magazynów energii, połączonych w ramach jednego rozproszonego systemu. Oznacza to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii pochodzącej z różnych źródeł (w tym OZE).

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować. Skontaktuj się z naszym działem badań i rozwoju.

Dane techniczne

 

Załączniki