addressdownloademailfacebookinstagramlinkedinnextprevproduct-titletelephonetwitter

O Firmie

ELIMEN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Elimen Group Spółka Akcyjna
ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

Działamy w branżach o ogromnym potencjale rozwoju, co umożliwia szybką skalowalność naszej działalności.

ELIMEN GROUP S.A. początkowo była finansowana z kapitału własnego założycieli. Następnie, jako wiodący inwestor, dołączyła do nas Grupa Assay, umożliwiając dalszy rozwój Spółki. W kolejnych krokach planujemy wzrost oparty na wypracowanych przychodach oraz środkach zewnętrznych pozyskanych w ramach kolejnych rund finansowania.

ELIMEN GROUP S.A. zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu elektromobilności, magazynowania energii i usług projektowych. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000804674.

NIP: 5213877014,
REGON: 384402206.
Kapitał zakładowy: 1 076 669,16 złotych, opłacony w całości.