facebooklinkedin

Relacje inwestorskie

O FIRMIE

ELIMEN GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

ELIMEN GROUP S.A. zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu elektromobilności. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000804674, NIP: 5213877014, REGON: 384402206.
Kapitał zakładowy: 300 000,26 złotych, opłacony w całości.