facebooklinkedin

Relacje inwestorskie

O FIRMIE

ELIMEN SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Cybernetyki 19B
02-677 Warszawa

ELIMEN S.A. zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu elektromobilności. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000839612, NIP: 5213895934, REGON: 385980313.
Kapitał zakładowy: 100 000,00 złotych, opłacony w całości.